Perayaan Diwali Mencemari Udara Di India

Terdapat kabar yang memperhatikan dari dunia festival udara yang ada sebuah perayaan Diwali mencemari udara di India. Perayaan Diwali adalah sebuah perayaan yang ada di India yang dilakukan oleh